ListaFirme.ro

Bazele de date în activitatea de marketing

baza de date

Faptul că informația înseamnă putere este binecunoscut. Într-o societate care lucrează cu Big Data, bazele de date cu informații relevante și bine structurate pot reprezenta succesul pentru o companie când informațiile sunt utilizate inteligent și concentrat spre rezultat.

Bazele de date sunt utilizate cu succes în atragerea de noi clienți atât business to consumer (B2C) cât și business to business (B2B), după selectarea clienților potențiali în funcție de criterii bine definite. În continuare vom detalia cum să folosiți baze de date B2B în activitatea de marketing.

Despre bazele de date B2B

Bazele de date business to business reprezintă seturi de informaţii reale și actualizate despre companii, colectate din surse oficiale si segmentate pe categorii structurate.

În cazul ListaFirme.ro, toate informațiile sunt colectate în special din surse oficiale și centralizate pentru a fi cât mai simplu de utilizat de către antreprenori și persoane de marketing. Informațiile oficiale provin din Monitorul Oficial, Registrul Comerțului, ANAF sau Buletinul Insolvenței. Așadar toate informațiile oficiale sunt actualizate, legale și credibile.

La întocmirea unei baze de date se apelează la surse legale și reale de informare, precum autorități de înființare și monitorizare dar și informațiile publicate de societăți pe propriile website-uri sau furnizate direct către operatorii de call-center ai ListaFirme.ro care verifică și actualizează periodic informațiile.

Ce informații trebuie să includă o bază de date care să vă ajute în activitatea de marketing și vânzări ?

Bazele de date ar trebui să conțină un set de informații de bază despre companie, precum: denumire companiei, codul de identificare (CIF), adresa sediului, număr de telefon, adresa de email, persoana de contact, reprezentantul legal al firmei.

ListaFirme.ro, spre exemplu, oferă informații suplimentare precum website, cod CAEN, istoricul informațiilor financiare din bilanțul contabil, inclusiv număr de angajați, starea firmei (activă, inactivă, insolvență) sau datorii la bugetul de stat.

Baze de date în marketing

Bazele de date rămân un instrument important în activitatea de marketing, mai ales în alegerea unor clienți Business to Business, unde contactarea companiior la adresele de email sau telefonice oficiale și operarea cu aceste date nu face obiectul GDPR. Mai mult, o baza de date credibilă și actualizată vă permite să selectați după criterii financiare, activitate sau localizare si să contactați, telefonic sau prin email, companii care să răspundă unui anumit tip de profil de client.

Cum pot fi realizate selecții de date în marketing?

  • Prin alegerea firmelor pe domenii de activitate (Cod CAEN);
  • Prin selectarea firmelor pe criterii de localizare (adresa/ localitate/ județ);
  • Prin selectarea companiilor de top după cifră de afaceri sau număr de angajați;
  • Alegerea doar a firmelor solvabile.

O bază de date ajută la selectarea unor clienți potențiali pe baza unuia sau mai multor criterii care corespund profilului clienților actuali. Odată identificate criteriile și realizată selecția se pot face campanii de direct marketing pe lista de firme astfel obținută.

Bazele de date în activitatea de marketing când vizați domenii de activitate specifice

În activitatea de marketing, selectarea potențialilor clienți în funcție de domeniul de activitate este unul dintre cele mai utile instrumente. Spre exemplu, dacă reprezentați o firmă care închiriază utilaje de construcții veți putea ajunge mai simplu la dezvoltatorii imobiliari, prin simpla filtrare a codurilor CAEN aferente.

Bazele de date în marketingul de proximitate

Baza de date ListaFirme.ro permite selectarea companiilor pentru campanii de marketing pornind de la criterii multiple incluzând poziționarea geografică, localitatea și județul de reședință.

Această selecție primară vă ajută la identificarea și contactarea potențialilor clienți dintr-un areal definit și este un instrument util când vă desfășurați afacerile regional. Suplimentar, puteți selecta top firme după criterii precum:

  • salariați;
  • cifră de afaceri;
  • profit;
  • an înființare;
  • cheltuieli.

Cifra de afaceri - o informație importantă în marketing

Cifra de afaceri vă poate indica dacă potențialul client este fezabil și dacă este posibil să aloce buget pentru bunurile sau serviciile pe care doriți să le marketați, implicit vindeți. Din acest motiv, o bază de date bine pusă la punct vă permite nu doar să alegeți firme pe domeniul de activitate și localizare, ci să alegeți companii cu care să desfășurați proiecte de lungă durată.

Mai mult chiar, verificând istoricul indicatorilor economici (cifră de afaceri, profit, numărul de salariați, datorii) puteți analiza starea de sănătate economică a firmei și să prognozați evoluția acesteia, mai ales dacă activitatea dumneavoastră presupune dezvoltarea de parteneriate pe termen lung.

Cum vă ajută numărul de angajați dintr-o bază de date în activitatea de marketing?

Sunt firme care cresc făcând afaceri cu companii cu număr mare de angajați. Dacă reprezentați o clinică medicală care oferă servicii de medicina muncii, o firmă care asigură instructaj în securitate în muncă sau echipamente de protecție, numărul de salariați al partenerului este important pentru activitatea dumneavoastră sau fezabilitatea unui contract.

Spre exemplu, prin legislația existentă anterior, unitățile protejate (firme care aveau angajați într-un anumit procent persoane cu dizabilități) selectau în campanii de marketing firme cu 50+1 angajați, iar bazele de date ListaFirme.ro permit alegerea acestui criteriu.

Cui îi este utilă baza de date cu firme noi în activitatea de marketing?

Firmele noi pot fi clientul dumneavoastră potențial dacă desfășurați activități de contabilitate, avocatură sau furnizarea unor servicii și produse pentru companii (papetărie, apă, curierat etc).

Bazele de date în campanii de de direct mail, fax mail și telemarketing

ListaFirme.ro este mai mult decât o bază de date sau un agregator de informații despre firme. Pe platforma online am dezvoltat servicii conexe care pot fi integrate în campanii de tele-marketing, email marketing sau fax marketing. Sunt servicii utile, pe care le puteți utiliza de obicei fără costuri.

Astfel, pornind de la o listă de clienți actuali ListaFirme.ro poate identifica automat criteriile de selecție cele mai relevante astfel încât cu ele să puteți selecta companiile cărora să vă adresați (SuperTarget) și trimite mesajul de marketing către acestea, crescând cu mult probabilitatea atragerii de noi clienți.