ListaFirme.ro

Condiţii de utilizare a site-ului https://www.listafirme.ro

Definiţii. Următorii termeni vor fi definiţi pentru o mai buna înţelegere a condiţiilor de utilizare:

 • Utilizator - orice persoană care acceseaza serviciul în baza unui cont de acces;
 • Serviciu - acordarea către utilizator a accesului la date şi informaţii transmise de furnizor prin Internet, cu ajutorul acestui site.
 • Furnizori:

Folosirea acestui site (vizitarea, cumpărarea produselor) implică acceptarea în totalitate a contractului încheiat la distanță constând în prezenții termeni şi condiţii de utilizare . În situaţia în care nu sunteţi de acord cu aceştia sau nu aveți minim 16 ani, vă rugăm să încetaţi accesarea site-ului https://www.listafirme.ro, site care este proprietate a Furnizorului.

Obiectul contractului: Furnizarea serviciului de acces online, pe bază de pachete de acces, la baza de date ListaFirme.ro conținând date ale persoanelor juridice din Romania.
La prima înființare a unui cont de acces utilizatorul primește în baza prezentului contract un pachet de acces cu 20 de afișări valabile pe termen nelimitat.

Obligaţiile Utilizatorului:

a. Pentru a avea dreptul să inființeze un cont de acces pe acest site Utilizatorul trebuie să aibă varsta minimă de 16 ani.

b. Utilizatorul site-ului web este obligat ca la fiecare accesare a site-ului web sau la utilizarea serviciilor oferite să acţioneze în mod legal. Utilizatorul se obligă să:

 • nu modifice, distribuie, transmită, afişeze, publice, reproducă, acorde licenţe, creeze produse derivate, transfere sau vânda orice fel de informaţii sau servicii obţinute prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului de pe sau prin intermediul acestui site web fără permisiune scrisă din partea Furnizorilor;
 • nu folosească şi să nu permită vreunui terţ (şi să nu îl autorizeze) să folosească serviciul pentru a transmite sau a recepţiona materiale care contravin dispoziţiilor legale în vigoare sau au un conţinut obscen, abuziv, vulgar, defăimator, ofensator, ameninţător, încalcă orice alt drept de proprietate intelectuală sau este în orice alt mod ofensator;
 • nu desfaşoare (şi să nu permită) activitatea de cracking sau hacking, sau atacurile de tipul "Denial of Service". Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau reţelelor vor fi acţionaţi în instanţă, civil şi penal.

c. Utilizatorul este de acord să nu facă răspunzător şi să nu acţioneze Furnizorii în justiţie atât cu privire la orice pretenţie ridicată de către un tert, rezultată din utilizarea serviciului şi a Internetului de către Utilizator, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Furnizori ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor condiţii.

d. Utilizatorul are obligația de a completa cu date reale și verifica datele contului personal incluzând nume, prenume, email și telefon mobil cel puțin odată la doi ani.

Permisiuni de preluare:

a. Furnizorii de servicii având ca obiect de activitate consultanţa în afaceri sau marketing au permisiunea de a prelua date în scopul realizării de rapoarte pentru clienţii proprii, doar cu menţionarea sursei şi în limita specificării punctuale a maxim 100 de firme/raport, fară a fi permisă publicarea rapoartelor.

b. Elevii, studentii si doctoranzii au permisiunea de a prelua si include in propriile lucrări de curs/diplomă/licentă/doctorat statistici şi date doar cu menţionarea sursei şi în limita specificării punctuale a maxim 100 de firme.

c. Publicarea oricărui articol care include statistici şi/sau date preluate necesită acordul scris al Furnizorilor, excepţie facând cele de la punctul b.

d. Orice altă permisiune, privind preluarea de conţinut, care nu este deja specificată necesită acordul Furnizorilor.

Politica de refund

 • Servicii online
  În cazul în care nu a început utilizarea serviciilor, utilizatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 14 zile, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv.
 • Baze de date după specificaţiile clientului
  În cazul unor produse executate după specificaţiile utilizatorului, acesta nu are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă exceptând situaţia în care părţile au convenit altfel.

În cazul în care pentru anumite servicii sau produse părţile au convenit politică de refund diferită prin specificaţii contractuale, se va aplica varianta cea mai avantajoasa pentru utilizator.

Acuratețea și completarea informațiilor

Informațiile afișate online sau exportate au un grad de acuratețe minim garantat de 99% pentru informațiile de identificare, bilanț și alte date oficiale, în raport cu data actualizării și de minim 90% pentru informațiile de contact. Gradul de completare al informațiilor din selecții poate să difere în funcție de criteriile aplicate și poate fi vizualizat în secțiunea [Selecții] / [Export date]

Limitarea raspunderii

a. Utilizatorul declară în mod expres că înţelege şi este de acord cu următoarele afirmaţii:

I. Utilizarea serviciului se face pe propria răspundere. Astfel Furnizorii nu pot fi facuți responsabili pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau a site-urilor web în legatură cu acesta.

II. Furnizorii asigură buna funcţionare a site-ului şi improspătarea informaţiilor în măsura în care eforturile nu sunt disproporţionate cu interesul manifestat de utilizatori şi nu răspunde sau garantează că:

 • serviciile îndeplinesc sau vor fi adaptate la orice cerinţă a dumneavoastră;
 • serviciile vor fi disponibile şi funcţionale permanent (pot exista perioade scurte de maintenanţă);
 • datele prezentate pe site sunt integral complete, actuale şi corecte (sunt cele mai recente informaţii culese);
 • toate informaţiile furnizate de Utilizator vor fi acceptate sau afişate pe site imediat (sunt întâi validate/verificate).

III. Informaţiile obţinute prin utilizarea serviciului au un grad de acurateţe bun care însă nu exclude posibilitatea existenţei unor eventuale erori. Utilizatorul va fi singura persoană responsabilă privind modul de utilizare şi de eventualele pierderi ce pot rezulta din utilizarea fară verificare a acestor informaţii.

IV. Nici un sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de către Utilizator de la Furnizori prin intermediul serviciului, nu va crea o garanţie care nu este stipulată expres în Condiţiile de Utilizare.

b. Răspunderea Furnizorilor (dacă aceasta este stabilită de către o instanţă judecătorească sau un tribunal arbitral) rezultată în orice mod din sau în legatură cu furnizarea serviciului conform acestor condiţii, este limitată în cazul fiecarui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la 100 de Euro.

Încetarea contractului

Contractul încetează prin:

 • decizia unilaterală a utilizatorului exprimată prin ștergerea contului propriu;
 • ștergerea contului în caz de nerespectare a obligațiilor utilizatorului;

Valabilitatea ofertei

Prețurile afișate pe site includ discount de 20% și sunt valabile exclusiv în condițiile contractuale de comerț la distanță prevăzute aici și în contractele tip puse la dispoziție online în cazul anumitor servicii. Orice propunere de modificare a termenilor contractuali anulează oferta de preț și discountul aplicat prețurilor prezentate online și face obiectul unei analize de eligibilitate.

Reclamaţii și sugestii

Reclamaţiile și sugestiile sunt acceptate dacă sunt transmise pe adresa de e-mail reclamatii@borgdesign.ro cu identificarea reclamantului prin: nume, adresă, telefon, fax, date identificare persoană juridică (dacă este cazul). Acestea sunt înregistrate în Registrul de sugestii și reclamații și soluționate în termen de 30 de zile.

Securitate

Utilizatorul ia la cunostinţă că Furnizorii nu pot controla şi nu oferă nici un fel de garanţii privind securitatea informaţiilor care sunt vehiculate prin Internet.

Cookies

Site-ul utilizează cookies, pe o durată între 0 şi 1 an, pentru stocarea preferinţelor utilizatorilor şi cookies Google.
Site-ul respectă opţiunea de acceptare/refuzare a cookie-urilor exprimată în setările browserului dumneavoastră.
Puteţi accepta, refuza sau şterge (vezi detalii) în orice moment cookies conform documentaţiei browserului dumneavoastră.

Conexiunea la alte Site-uri

a. Serviciul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informaţii afişate de către Furnizori pe WEB, pentru a face legătura cu alte site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele reţele sau site-uri. Utilizatorul acceptă starea de fapt că Furnizorii nu controlează aceste site-uri, nu sunt responsabili şi nu îşi asumă nici o obligaţie în ceea ce priveşte alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conţinutul acestora.

b. Orice includere de link-uri spre alte site-uri este facută numai pentru a putea fi folosită de Utilizator şi nu implică sprijinirea de către Furnizori a materialului disponibil pe acele site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri şi le foloseşte produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc.

Proprietate intelectuală

Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoştinţă faptul că logo-urile şi simbolurile asociate folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale Furnizorilor.

Date cu caracter personal

Prin utilizrea acestui site sunteţi de acord cu faptul că Furnizorii au dreptul de a prelucra datele dumneavoastră personale, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului, conform specificațiilor GDPR.

Generalităţi

a. Modificări ale condiţiilor - Furnizorii pot modifica prezentele condiţii la anumite intervale de timp fără a anunţa Utilizatorul. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştinţa Utilizatorului prin afişare pe site-ul web. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe site-ul web.

b. Forţa Majoră - Furnizorii nu işi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaţiilor prevazute în aceste condiţii, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, actiunea sau inacţiunea guvernului sau a altor autorităţi, a altor reţele de care Furnizorii nu sunt responsabili.

c. Jurisdicţie - Acest site web (exclusiv site-uri ale terţelor părţi spre care există linkuri) este controlat de către Furnizori. Prin accesarea acestui site, Utilzatorul acceptă ca aceste condiţii şi orice dispută legată de ele sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti de pe teritoriul României. Acest site web poate fi accesat de oriunde din România şi de peste hotare. Furnizorii nu oferă nici o asigurare că ceea ce acest site conţine se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

d. Confidenţialitate  - Furnizorii nu garantează că utilizarea acestui site va fi confidenţială. Furnizorii nu sunt responsabili pentru nici o pagubă pe care o suferă Utilizatorul sau altă persoană ca rezultat al încălcării confidenţialităţii cu privire la utilizarea de către Utilizator a acestui site. Orice informaţie pe care Utilizatorul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranţă pe durata transmiterii ei prin Internet. Terţe părţi au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul când foloseşte acest site web. Unele servicii pe care le accesează Utilizatorul pe acest site permit Furnizorilor să primească informaţii cu caracter personal.

Legislaţie în domeniu:

 • Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public;
 • LEGEA nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice;
 • LEGEA nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată, actualizată (legea societăţilor comerciale);
 • O.U.G. nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

ATENŢIE!

NU utilizaţi acceleratoare de navigare pe acest site! Programele care navighează fară intervenţie umană (scripturi, roboţi, etc) pot consuma inutil sau bloca drepturile dumneavoastră de acces.