ListaFirme.ro

Informatii despre firme prin API

Informațiile despre firme pot fi accesate direct din aplicațiile dumneavoastră de tip ERP, CRM sau altele, prin intermediul acestui serviciu.

Serviciul este de tip REST API cu raspuns în format JSON și poate fi accesat doar de utilizatorii pentru care serviciul a fost activat.

Costul de utilizare al serviciului depinde de informațiile solicitate și returnate, respectiv plătiți doar pentru informațiile efectiv primite din ceea ce ați solicitat. Plata interogărilor se face în afișări (la fel ca și accesul online) iar pachetele de acces eligibile sunt cele anuale. Nu sunt eligibile pentru acest serviciu pachetele de acces lunare.

Interogările se transmit utilizând protocolul HTTP (preferabil POST) la adresa

https://www.listafirme.ro/api/info-v1.asp
.

Parametrii unei interogări sunt:

 • key = cheia api secretă pe care o găsiti în datele contului dumneavoastră dacă serviciul este activat;
 • data = JSON object that specifies the desired data.

Exemplu de interogare:

key=yourkey&data={"TaxCode":"14837428","Name":"","Status":""}
ar returna un răspuns JSON ca mai jos
{
 "TaxCode": "14837428",
 "Status": "functiune",
 "Name": "BORG DESIGN SRL",
 "cost": "1",
 "views": "4026",
}

Proprietățile care pot fi enumerate în obiectul JSON (data) sunt:

ParametruDescriereValoriCost afișări
TaxCodeCUI-ul firmei căutate[cui]0
RegNonumărul de înmatriculare la Registrul Comerțului-0.05
Statusstarea de funcțiune a firmei-0.05
LegalFormforma de organizare juridică-0.05
Namenumele firmei-0.05
NACEcodul CAEN Rev2 al domeniului preponderent de activitate-0.11
Datedata înființării firmei-0.05
TownCodecodul SIRUTA al localității-0.05
Countyjudețul-0.05
Cityorașul/localitatea-0.05
Addressadresa poștală-0.49
ContactPersonpersoana de contact (redundant cu administratorii)-0.33
Administratorslista administratorilor-0.65
Shareholderslista asociaților/acționarilor-0.65
Turnovercifra de afaceri pe ultimul an-0.11
Profitprofitul net pe ultimul an-0.11
Employeesnumărul mediu de angajați pe ultimul an-0.11
Balanceinformațiile de bilanț pe toți anii implicit sau pe anul specificat ca parametru, dacă este specificat-, [an], latest1.75-0.87
Phonenumere de telefon la punct fix-0.49
Mobilenumere de telefon mobil-0.49
Faxnumere de fax-0.49
Emailadrese de email-0.76
Webadrese de pagini web-0.76
Geolocationlatitudine si longitudine-0.11
Descriptiondescrierea firmei oferită de reprezentantii acesteia-0.22
Trademarksmărci înregistrate-0.65
Subsidiariesnumăr de sucursale-0.11
Branchesnumăr de sedii secundare-0.11
FiscalActivitystare de activitate ANAF-0.33
Obligationsobligatii restante la bugetele de stat-0.33
Linksfirme conectate direct-0.65

API-ul returnează valori pentru orice proprietate enumerată în JSON dacă informația este cunoscută. Valorile proprietăților din cererea JSON sunt ignorate exceptând TaxCode (care este obligatoriu) și Balance la care poate fi specificat anul dorit (ex: 2014) sau cuvantul "latest" pentru cel mai recent bilanț (altfel sunt returnați toți anii)

Serviciul nu returnează valori pentru parametrii care nu au fost specificați în interogare sau pentru care nu există date. Lipsa în raspuns a unui parametru care a fost interogat înseamnă că nu au existat informații de returnat.

În răspuns este precizat costul în afișări (rotunjit în sus) al interogării și numărul de afișări rămase în pachetul anual de acces.

Pentru testare și evaluarea costurilor (fără să adunați) în funcție de datele solicitate puteți interoga gratuit CUI=14837428 (care are majoritatea informațiilor completate).

În cazul în care anumite date nu pot fi returnate pentru anumite interogări, costul scade față de estimarea de mai sus.

Exemplu de interogare completă:

key=yourkey&data={"TaxCode":"14837428","RegNo":"","Status":"","LegalForm":"","Name":"","NACE":"","Date":"","TownCode":"","County":"","City":"","Address":"","Administrators":"","Shareholders":"","Balance":"latest","Phone":"","Mobile":"","Fax":"","Email":"","Web":"","Geolocation":"","Description":"","Trademarks":"","Subsidiaries":"","Branches":"","FiscalActivity":"","Obligations":"","Links":""}
ar returna un răspuns JSON ca mai jos
{
 "TaxCode": "14837428",
 "RegNo": "J40/8118/2002",
 "Status": "functiune",
 "LegalForm": "SRL",
 "Name": "BORG DESIGN SRL",
 "NACE": "5829",
 "Date": "2002/8/26",
 "TownCode": "179178",
 "County": "BUCURESTI",
 "City": "SECTORUL 4",
 "Address": "STR. DEMOCRATIEI, Nr. 4, Bl. 8, Sc. 1, Et. P, Ap. 1, Cod 042132, ",
 "Administrators": [
  {
   "Name": "DIAC IUSTIN",
   "Sex": "M",
   "Nationality": "642",
   "Position": "administrator",
   "Active": "True"
  }
 ],
 "Shareholders": [
  {
   "Name": "DIAC IUSTIN",
   "Sex": "M",
   "Nationality": "642",
   "Position": "asociat",
   "Shares": "86.96"
  },
  {
   "Name": "1ST MEDIA CONCEPT SRL",
   "FiscalCode": "18464976",
   "Sex": "-",
   "Nationality": "642",
   "Position": "asociat",
   "Shares": "13.04"
  }
 ],
 "Balance": [
  {
   "Year": "2016",
   "FixedAssets": "391003",
   "CurrentAssets": "1143910",
   "Turnover": "3933824",
   "NetProfit": "1152997",
   "GrossProfit": "1350155",
   "Debts": "381546",
   "EquityOwnership": "1153367",
   "Stocks": "19139",
   "Cash": "1067162",
   "Receivables": "57609",
   "Income": "3936338",
   "Outgoings": "2586183",
   "Employees": "20",
   "NACE": "5829"
  }
 ],
 "Phone": [
  "0213106792",
  "0213106791"
 ],
 "Mobile": [
  "0728955732",
  "0730593252"
 ],
 "Fax": [
  "0213106793"
 ],
 "Email": [
  "anca.ionita@listafirme.ro",
  "marketing@borgdesign.ro"
 ],
 "Web": [
  "http://www.listamarci.ro",
  "http://www.borgdesign.ro"
 ],
 "Geolocation": {
  "Lat": "44.380364",
  "Lng": "26.132063",
  "Approximated": "False"
 },
 "Description": "

Borg Design este o companie cu capital privat ale cărei principale activităţi sunt dezvoltarea şi distribuţia de software precum şi consultanţă in tehnologia informaţiei. În particular, preocupările Borg Design sunt orientate şi către Inteligenţa Artificială.

Software-ul dezvoltat de Borg Design are la bază solicitările, indicaţiile şi sugestiile clienţilor, şi are ca utilitate posibilitatea rapidă şi automatizată de a accesa şi prelucra informaţii publice de interes general. Obiectivul Borg Design este de a colecţiona aceste informaţii şi a vi le pune la dispoziţie intr-o formă prelucrată, alături de unele unelte software care au ca scop economisirea timpului dumneavoastră de informare şi in special a costurilor.

Borg Design şi-a inceput activitatea in septembrie 2003, a realizat pană in prezent mai multe colecţii de date cu informaţii de interes public şi unele unelte software populare:

 • CD-ul Lista Firme;
 • Asistent Financiar;
 • Expert Email Validator;
 • TVA Validator;
 • Programul Telefoane.
", "Trademarks": [ "ECONOGRAF", "ECONOGRAMA", "LISTAFIRME", "BORG" ], "Subsidiaries": "0", "Branches": "2", "Links": [ { "TaxCode": "18464976", "Name": "1ST MEDIA CONCEPT SRL" }, { "TaxCode": "26743262", "Name": "BORG SOFTWARE SRL" } ], "cost": "10", "views": "3947", }

Nomenclatoare:

 • cetațeniile și naționalitățile sunt în format ISO 3166-1;
 • codurile localităților sunt conform nomenclatorului SIRUTA;
 • domeniile de activitate sunt conform codului CAEN Rev2.

Atenție: Utilizați API key doar în aplicații proprii sau pe server. Utilizarea în browser (client side) expune cheia secretă altor utilizatori.

Puteți vizualiza/urmări în log de la ce IP-uri și câte interogări au fost efectuate și la nevoie solicitați resetarea cheii secrete. Vă recomandăm totodată să limitați IP-urile de la care poate fi accesat serviciul.

Orice răspuns are status HTTP 200 și include parametrul error (dacă este cazul) având una dintre posibilele valori:

 • JSON data is invalid
 • Access denied from IP
 • Invalid key or access plan required
 • Tax code not found
 • Invalid tax code
 • Tax code is missing
 • Nothing requested
 • Data is missing
 • API key is invalid