ListaFirme.ro

Cum să obții repede și ușor o Adeverință de Vechime în muncă

adeverință de vechime în muncă

Potrivit legislației în vigoare, Adeverința de Vechime în muncă reprezintă instrumentul de atestare a vechimii în muncă, după desființarea Carnetului de Muncă. Este bine știut faptul că, de la data de 01.01.2011, nu se mai întocmesc carnetele de muncă pentru angajați, evidența muncii realizându-se în format electronic, cu ajutorul Registrului General de Evidență a Salariaților (Revisal).

Ce informații trebuie să conțină adeverințele de vechime în muncă?

 • Dacă ești salariat în mediul privat, nu există un formular tip pentru Adeverința de Vechime în muncă, însă este recomandat ca aceasta să conțină informații precum:
  1. Date identificare salariat;
  2. Date identificare Contract individual de muncă, pe baza căruia se atestă vechimea (numărul și data încheierii lui);
  3. Durata activității salariatului;
  4. Funcția, respectiv funcțiile ocupate de salariat;
  5. Schimbările suferite de Contractul individual de muncă (încheiere, modificare, suspendare, încetare);
  6. Valoarea salariului de bază, inclusiv sporurile care intră în calculul punctajului mediu anual;
  7. Vechimea în muncă, în meserie și în specialitate;
  8. Perioadele de concediu fără plată;
  9. Absențele nemotivate de la serviciu.
 • Dacă ești salariat în mediul bugetar, formularul tip pentru Adeverința de Vechime în muncă este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 (cu modificările și completările ulterioare).

Cum obții Adeverința de Vechime în muncă?

Conform Hotărârii Guvernului României nr. 905/2017 privind Registrul General de Evidență a Salariaților (Revisal), poți obține Adeverința de Vechime în muncă astfel:

 • Adeverința de Vechime în muncă îți este eliberată de angajator, la data încetării Contractului Individual de muncă, însoțită de un Extras (Raport per salariat) din Revisal, datat și certificat pentru conformitate.
 • Adeverința de Vechime în muncă îți este eliberată de angajator, oricând, la cerere, tu având acest drept, oferit de lege, ca actual sau fost salariat. Poți solicita, de asemenea, un extras (Raport per salariat) din Revisal, datat și certificat pentru conformitate. Durata de acordare pentru Adeverința de Vechime în muncă, respectiv pentru Extrasul din Revisal este de maximum 15 zile de la data solicitării.
 • În cazul în care angajatorul se află în imposibilitatea de a-ți elibera Adeverința de Vechime în muncă sau Extrasul din Registrul General de Evidență a Salariaților (Revisal), poți solicita Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), eliberarea Extrasului din care să rezulte activitatea desfășurată la respectivul angajator, în calitate de salariat. ITM îți eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de Angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării, tariful fiind 20 lei per document, conform Ordinului MMFPSPV Nr. 826/2014 (cu modificările și completările ulterioare).

Cum dovedești vechimea în muncă în cazul în care ai fost angajat într-o firmă care ulterior a fost radiată?

 • Dacă documentele ce îți dovedesc vechimea în muncă au fost întocmite dar nu le deții, te adresezi deținătorului autorizat al arhivei angajatorului (în cazul firmelor radiate). Acesta este reprezentat, conform Legii Nr. 16 din 2 aprilie 1996 (republicată), de un operator economic autorizat în prestarea de servicii arhivistice, datele de identificare ale acestuia putând fi furnizate de către Arhivele Naționale (ANR), Serviciile Județene ale Arhivelor Naționale sau Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale. În cazul în care acesta refuză să îți elibereze copii ale documentelor deținute și adeverințe care să ateste înscrierile existente în aceste documente, îl poți acționa în judecată. Instanța judecătorească îl poate obliga pe acesta să îți elibereze o adeverință constatatoare a raportului de muncă. (astfel cum a decis Înalta Curte de Casație și Justiție ÎCCJ prin Decizia Nr. 2 din 15 februarie 2016).
 • Dacă documentele doveditoare privind vechimea ta în muncă nu au fost întocmite, pentru a-ți reconstitui vechimea în muncă la respectiva firmă radiată, te poți adresa Casei Naționale de Pensii Publice pentru a solicita o "Adeverință Stagii de Cotizare". În cazul unei solicitări nesoluționate, poți chema în judecată Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Aceasta este singura entitate abilitată de lege să emită deciziile de pensie în baza tuturor documentelor apte a certifica stagiile de cotizare, iar Hotărârea Judecătorească prin care se recunoaște vechimea în muncă este un astfel de document. (astfel cum a decis Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia Nr. 2 din 15 februarie 2016).

Află din baza de date ListaFirme.ro dacă fostul tău angajator este o firmă radiată sau activă, precum și datele de contact ale acestuia care să te ajute în obținerea adeverințelor de muncă!