DATABÁZA SPOLOĆNOSTÍ V RUMUNSKU


Obsah databázy:

Kontaktné informácie spoločnosti

Databáza obsahuje identifikačné a kontaktné údaje napr. mobilné telefónne číslo, pevnú linku, fax, e-mail, webovú adresu, poštovú adresu, kontaktnú osobu.
V katalógu firiem sú zahrnuté všetký aktívne spoločnosti pôsobiace v Rumunsku.

Informácie o bonite firiem.

Máte prístup k informáciám o právnom stave firiem, o spoločnosťach, ktoré sú v priamom kontakte, o dlhov voči štátnemu rozpočtu, o súdnych sporov, o finančných údajov za posledné roky.

Praktické aplikácie:

  • Preverite si aktuálnych a potenciálnych obchodných partnerov;
  • Vykonáte prieskumy trhu;
  • Rozvíte aktivity priameho marketingu ;
  • Nájdete nových zákazníkov a dodávateľov;
  • Rozšírite svoje podnikanie v Rumunsku;
Pozríte si katalóg rumunských spoločností predstavených v angličtine: