DATABAS MED FÖRETAG FRÅN RUMÄNIEN


Inehåll av databasen:

Kontaktinformation

Databasen innehåller identifiering- och kontaktinformation liksom: mobiltelefon, telefon, fax, e-postadress, postadress, kontaktperson.
Alla aktiva bolag från Rumänien innehålls i företagskatalogen.

Information om vederhäftighet av företagen

Ni kan hämta information om den lagliga rättsstatus, de direkt sammanlänkade företagen, existens av budgetmässiga skulder, rättegång, finansiella information för sista åren.

Praktiska tillämpningar:


Ni kan:
  • de innevarande och potentiella affärspartner;
  • göra marknadsstudier;
  • arbeta upp direkt marknadsföring aktioner;
  • lyckas få nya kunder och leverantörer;
  • utbreda dina affärer i Rumänien;
Få tillträde till den rumänska företagskatalogen på Engelska språk: