ЛИСТА РУМУНСКЕ КОМПАНИЈЕ


Sadržaj baze poataka:

Podaci kompanija u vezi kontaktiranja

Baza podataka sadrži podatke za identifikaciju i za kontaktiranje mobilnog i fiksnog tipa a i faks, email, web adresu, poštansku šifru, osobe za kontaktiranje.
U katalogu kompanija uključene su sve aktivne kompanije iz Rumunije.

Podaci o pouzdanošću kompanija

Dobijate pristup na informacijama u vezi sa pravnim stanjem funkcionalnosti kompanija direktno povezanih kao i u vezi sa dugovima na budžetu, datoteke u sudovima, finansiske podace za poslednje godine.

Praktične primene:

  • Proverite aktuelne i moguće biznis partnere;
  • Napravite istraživanje tržišta;
  • Razvite direktne marketinske akcije;
  • Pronađite nove klijente i provajdere;
  • Razvijte vaš biznis u Rumuniji;
Potražite u katalogu rumunskih kompanija koje su predstavljene u engleskom jeziku: