BAZA DE DATE CU COMPANII DIN ROMÂNIA


Conţinutul bazei de date:

Informaţii de contact ale companiilor

Baza de date conţine informaţii de identificare şi de contact de tip mobil, telefon fix, fax, email, adresă web, adresă postală, persoană de contact.
Sunt incluse în catalogul de companii toate firmele active din România.

Informaţii de bonitate ale companiilor

Aveti acces la informaţii privind starea legală de funcţiune, companiile în legatură directă, existenţa datoriilor la bugete, dosare în justiţie, date financiare pe ultimii ani.

Aplicaţii practice:

  • Verificaţi actualii şi potenţialii parteneri de afaceri;
  • Realizaţi studii de piaţă;
  • Dezvoltaţi acţiuni de marketing direct;
  • Găsiţi noi clienţi şi furnizori;
  • Extindeţi afacerile dumneavoastră în România;
Accesaţi catalogul firmelor românesti prezentate în limba Engleză: