БАЗА НА ПОДАТОЦИ СО РОМАНСКИТЕ КОМАПАНИИ


Содржината на базата на податоци:

Контактните податоци на компаните

Базата на податоци содржи идентификациони и контактни информации на компаните, како број на мобилни и фиксни телефон, факс, е-маил, веб-адреса, адресата на седиште, контактно лице.
Базата на податоците ги опфака сите активни компании од Романија.

Информации за платежноцпособност на компаните

Имате пристап до информации за легални статус на работење, компании во директна врска, долгови кон буджети, досјеа во правосудство, финансискии податоци за последните години.

практични апликации:

  • Ги проверувате сегашните и идните трговски партнери;
  • Вршите студии на тржиштето;
  • Развиете директен маркетинг;
  • Најдете нови клиенти и добавувачи;
  • Проширувате вашата дејност во Романија;
Каталог на романските компании на англиски јазик Вам е достапен: