בסיס נתונים עם חברות מרומניה


תוכן של בסיס הנתונים:

פרטי ליצירת קשר של חברות

בסיס הנתונים מכולל פרטי התקשרות כמו טלפון נייד וקבוע, פקס ,תוכנית דואר, אתר אינטרנט, כתובת דואר, איש קשר.
בבסיס יש הנתונים כל החברות הפעילות מרומניה.

פרטים על האמינות של החברות

איש לכם גישה לפרטים על מעמדו המשפטי של החברות ,חברות אחרות שמטקשרות להן ,דוח אשראי ,תיקי ליטיגציה, נתונים כלכליים מין השנים האחרות.

איך אתם יכולים להשתמש בבסיס הנתונים:

  • לבדוק את השותפי העסקים נוכחים ופותנציאליים;
  • לעשות מחקרי שווקים;
  • לפתח מניות בשיווק ישיר;
  • למצוא לקוחים וספקים חדשים;
  • לרחוב את העסקים שלכם ברומניה;
גישה בקטלוג של החברות הרומניות מוצגות באנגלית: