BAZA PODATAKA KOMPANIJA IZ RUMUNJSKE


Sadržaj baze podataka:

Kontaktne informacije kompanija

Baza podataka sadrži kontaktne i identifikacijske informacije tipa mobilni telefon, fiksni telefon, faks, e-mail, web adresa, poštanska adresa, kontakt osoba.
U katalogu kompanija uključene su sve aktivne kompanije iz Rumunjske.

Informacije pouzdanosti kompanija

Imate pristup informacijama o pravnom status rada, kompanijama u direktnoj vezi, postojanjem dugova na proračun, predmetima u sudu, financijskim podacima poslednjih godina.

Praktične primjene:

  • Provjerite sadašnje i potencijalne poslovne partnere;
  • Obavite istraživanje tržišta;
  • Razvite izravni marketing;
  • Pronađite nove kupce i dobavljače;
  • Proširite svoje poslovanje u Rumunjskoj;
Pristupite katalog rumunjskih kompanija, dat na engleskom jeziku: