ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ


Περιεχόμενο βάσης δεδομένων:

Πληροφορίες επικοινωνίας των εταιρειών

Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει πληροφορίες ταυτοποίησης και επικοινωνίας του είδους: αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, φαξ, email, διεύθυνση web (ιστοσελίδα), ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία επαφής του ατόμου.
Περιλαμβάνονται επίσης στο κατάλογο των εταιρειών, όλες οι ενεργές εταιρείες της Ρουμανίας.

Πληροφορίες σχετικά με την αξιοπιστία των εταιρειών

Έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την νομική κατάσταση λειτουργίας, τις εταιρείες με άμεση σχέση,την ύπαρξη χρεών προς τον κρατικό προϋπολογισμό, δικαστικές υποθέσεις, οικονομικά στοιχεία των τελευταίων ετών.

Πρακτικές εφαρμογές:

  • Ελέγξτε τωρινούς και πιθανούς συνεταίρου;
  • Πραγματοποιήστε έρευνες αγοράς;
  • Αναπτύξτε ενέργειες άμεσου marketing;
  • Βρείτε νέους πελάτες και προμηθευτές ;
  • Επεκτείνετε τις επιχειρήσεις σας στην Ρουμανία;
Πρόσβαση στον κατάλογο των ρουμάνικων εταιρειών με παρουσίαση στην Αγγλική γλώσσα: