DATABÁZE SPOLEČNOSTÍ Z RUMUNSKA


Obsah databáze:

Kontaktní informace společností

Databáze obsahuje identifikační a kontaktní informace typu mobil, pevný telefon, fax, email, webová adresa, poštovní adresa, kontaktní osoba.
V katalogu společností jsou zahrnuty všechny aktivní firmy z Rumunska.

Informace o bonitě společností

Máte přístup k informacím o zákonném provozním stavu, o společnostech v přímém vztahu, o existenci dluhů v rozpočtech, o spisech u soudu, k finančním údajům za poslední roky.

Praktické aplikace:

  • Ověříte stávající a potenciální obchodní partnery;
  • Provedete studie trhu;
  • Rozvinete činnosti na přímý marketing;
  • Najdete nové zákazníky a dodavatelé;
  • Rozšíříté Vaši obchodní činnost v Rumunsku;
Máte přístup ke katalogu rumunských firem představených v anglickém jazyce: