KOMPANITË TË DHËNAVE NGA ROMANIA


Përmbajtja e bazës së të dhënave:

Informacione per kontaktet e kompanive

Baza e të dhënave përmban informacion identifikimin dhe telefonit të kontaktit-lloj celular, telefon fiks, fax, e-mail, adresa e internetit,adresa, personi i kontaktit.
Janë të përfshira në listën ekompanive, të gjitha kompanitë që operojnë në Rumani.

Për fuqinë financiare të kompanive

Ju keni hyrje në informacion në lidhje me transaksionin ligjor,kompanitë në kontakt të drejtpërdrejtë me, borxhin e saj ekzistuespër buxhetin, fotografi (file = skedar) procedurale, të dhënat financiare në vitet e fundit.

Aplikimet praktike:

  • Kontrolloni partneret e tanishëm dhe të mundshëm të biznesit;
  • Kryen analiza te tregut;
  • Zhvillimin e aktiviteteve të marketingut të drejtpërdrejtë;
  • Gjetja e klienteve dhe furnizuesve te rinj;
  • Zgjeruar biznesin tuaj në Rumani;
Përdorimi i listës te kompanive në Rumani paraqitur ne anglisht: