ListaFirme.ro
Selecția curentăInclude firmele: active

Firme pe domenii

Domenii de activitate

A AGRICULTURA SILVICULTURA SI PESCUIT
01 Agricultura, vanatoare si servicii anexe
02 Silvicultura si exploatare forestiera
03 Pescuitul si acvacultura
B INDUSTRIA EXTRACTIVA
05 Extractia carbunelui superior si inferior
06 Extractia petrolului brut si a gazelor naturale
07 Extractia minereurilor metalifere
08 Alte activitati extractive
09 Activitati de servicii anexe extractiei
C INDUSTRIA PRELUCRATOARE
10 Industria alimentara
11 Fabricarea bauturilor
12 Fabricarea produselor din tutun
13 Fabricarea produselor textile
14 Fabricarea articolelor de imbracaminte
15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si ...
16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea ...
17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie
18 Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor
19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului
20 Fabricarea substantelor si a produselor chimice
21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice
22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
24 Industria metalurgica
25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii
26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice
27 Fabricarea echipamentelor electrice
28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor
30 Fabricarea altor mijloace de transport
31 Fabricarea de mobila
32 Alte activitati industriale n.c.a.
33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor
D PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA GAZE APA CALDA SI AER CONDITIONAT
35 Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat
E DISTRIBUTIA APEI SALUBRITATE GESTIONAREA DESEURILOR ACTIVITATI DE DECONTAMINARE
36 Captarea, tratarea si distributia apei
37 Colectarea si epurarea apelor uzate
38 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile
39 Activitati si servicii de decontaminare
F CONSTRUCTII
41 Constructii de cladiri
42 Lucrari de geniu civil
43 Lucrari speciale de constructii
G COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR
45 Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor
46 Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
47 Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
H TRANSPORT SI DEPOZITARE
49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte
50 Transporturi pe apa
51 Transporturi aeriene
52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi
53 Activitati de posta si de curier
I HOTELURI SI RESTAURANTE
55 Hoteluri si alte facilitati de cazare
56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie
J INFORMATII SI COMUNICATII
58 Activitati de editare
59 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si ...
60 Activitati de difuzare si transmitere de programe
61 Telecomunicatii
62 Activitati de servicii in tehnologia informatiei
63 Activitati de servicii informatice
K INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI
64 Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii
65 Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul ...
66 Activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii
L TRANZACTII IMOBILIARE
68 Tranzactii imobiliare
M ACTIVITATI PROFESIONALE STIINTIFICE SI TEHNICE
69 Activitati juridice si de contabilitate
70 Activitati ale directiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de ...
71 Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica
72 Cercetare-dezvoltare
73 Publicitate si activitati de studiere a pietei
74 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice
75 Activitati veterinare
N ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT
77 Activitati de inchiriere si leasing
78 Activitati de servicii privind forta de munca
79 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta ...
80 Activitati de investigatii si protectie
81 Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri
82 Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal ...
O ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
84 Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public
P INVATAMANT
85 Invatamant
Q SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA
86 Activitati referitoare la sanatatea umana
87 Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare
88 Activitati de asistenta sociala, fara cazare
R ACTIVITATI DE SPECTACOLE CULTURALE SI RECREATIVE
90 Activitati de creatie si interpretare artistica
91 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale
92 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
93 Activitati spotive, recreative si distractive
S ALTE ACTIVITATI DE SERVICII
94 Activitati asociative diverse
95 Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc
96 Alte activitati de servicii
T ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE IN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITATI ALE ...
97 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic
98 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu
U ACTIVITATI ALE ORGANIZATIILOR SI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
99 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale